Recent gepubliceerde Wikileaks kan wijzen naar spec ops troepen op de grond in Syrië ...

Blijkbaar zat een STRATFOR-analist bij het hoofd van de Stafgroep Strategische Studies - een team van vier luitenant-kolonisten van de luchtmacht samen met een Franse en een Britse officier - bij het Pentagon en schreef vervolgens een snel rapport op waarin hij claimde dat de SSG jongens impliceerden dat westerse operatoren ter plaatse zijn in Syrië.

Na een paar uur praten zeiden ze zonder te zeggen dat SOF-teams (vermoedelijk uit de VS, het VK, Frankrijk, Jordanië, Turkije) al op de grond zijn gericht op verkenningsmissies en training van oppositiekrachten ... Ze hebben de opdracht gekregen om onvoorziene omstandigheden voor te bereiden en klaar om te handelen binnen 2-3 maanden, maar ze benadrukken nog steeds dat dit allemaal wordt gedaan als noodplanning, niet als een stap in de richting van escalatie. "

Dit klinkt ontzettend veel als de vroegste berichten die we hadden over Westerse troepen die stiekem opereerden in Libië voordat de luchtstrijdkrachten van de NAVO deze maand een jaar geleden het leger van Gadhafi begonnen te mopperen.