Een onlangs door de ATF voorgestelde federale verordening zou een lacune in de huidige wetgeving dichten waardoor de verkoop van suppressors / silencers - een van de snelst groeiende segmenten van de wapenindustrie - kan worden onderdrukt / onderdrukt.

Onder de nieuwe regel, voorgesteld op 9 september door het Bureau van Alcohol, Tabak, Vuurwapens en Explosieven, zouden mensen die verbonden zijn met de trusts ook een handtekening moeten halen bij de lokale politie en strafrechtelijke controles ondergaan.