Gerelateerde Video'S: Clear Impact: 38 Special Wadcutter (Mei 2022).


Al meer dan 100 jaar heeft de .38SPL-snubbie revolver een golf van populariteit gereden die, zelfs vandaag, weinig aanwijzingen geeft voor verzakking. Compact, zeer camoufleerbaar en dodelijk, ze hebben de voorkeur en zijn afhankelijk van mannen en vrouwen uit vrijwel alle lagen van de bevolking.


Er is geen sprake van de legitimiteit van de snubbie als een zelfverdedigingswapen, ook al beweren sommigen dat zijn beperkingen het als zodanig diskwalificeren. Dergelijke beweringen kloppen echter niet, omdat ze negeren wat ik 'Het fundamentele uitgangspunt van de appels versus sinaasappels' noem, wat betekent dat vergelijkingen tussen de twee bijna altijd afhankelijk zijn van de persoonlijke voorkeuren en zelfs vooroordelen van degenen die de vergelijking maken, in plaats van legitieme redenering.