Beide kamers van de algemene vergadering van Noord-Carolina hebben House Bill 937 goedgekeurd, waarmee mensen met verborgen wapens het recht hebben om het in een bar of restaurant te vervoeren.

Emoties zijn gemengd en veel ondernemers zijn op de hoogte over de nieuwe wetgeving omdat deze hen in een ongemakkelijke situatie brengt.