Minister van Defensie Chuck Hagel heeft een ingrijpende herziening van de personeelsstructuur van het leger geïnitieerd, inclusief de verhouding tussen officieren en aangeworvenen, de balans tussen actieve en reservecomponenten en de mix van troepen tot civiele ondersteuningsstaven.

In zijn eerste belangrijke toespraak sinds zijn ambtsaanvaarding in februari, wees Hagel op een verschuiving in de benadering van het Pentagon ten aanzien van de begrotingscrisis van dit jaar en schetste voor het eerst publiekelijk zijn prioriteiten voor de veranderingen die waarschijnlijk onder zijn toezicht zullen optreden.

In tegenstelling tot zijn voorganger, Leon Panetta, die het praten over verdere besnoeiingen in het Pentagon als onverantwoordelijk afliep en het Congres aanspoorde om hen te voorkomen, zei Hagel aan de koperen militairen om zich in te zetten voor het vooruitzicht van langetermijnkortingen.

"Er moet nog veel meer worden gedaan, er moeten moeilijke beslissingen worden genomen en strategische prioriteiten moeten worden gesteld", zei Hagel aan enkele honderden officieren en burgers van de Amerikaanse National Defense University in Washington op 3 april.