Coalitie-eenheden bereiden zich voor op een avondaanval. De Britten zijn samen gevestigd in Camp Viper, Irak. De Britse troepen zijn van 2/1 Battery, 16th Air Assault Brigade. Ze werken tussen Basra en Camp Viper en bieden Force Protection.
Foto door MSgt Edward D Kniery

Legendarische infanterie-eenheden kunnen ook verdwijnen als minister van Defensie Philip Hammond gisteren heeft toegegeven dat er "moeilijke beslissingen" moeten worden genomen.

Hij waarschuwde: "Sommige eenheden zullen onvermijdelijk verloren gaan of zullen samenvloeien."

Terwijl het leger zich voorbereidt om van 102.000 soldaten terug te brengen naar slechts 82.000, begrijpt de spiegel 5 geweren, de Coldstream bewakers, 3 Mercian en 2 Royal Regiment van Fusiliers zijn degenen die de bijl tegemoet zien.

De heer Hammond gaf gisteren toe dat bezuinigingen een groter gebruik van reserves en particuliere contractanten zouden betekenen.

Lees de rest van Chris Hughes-rapport op The Mirror.