Minneapolis-politiefunctionarissen zullen camera's dragen, als onderdeel van een programma dat in 2014 van start gaat. Het plan is om te beginnen met een testgroep van 25 officieren onmiddellijk, waarna er volgend jaar wel 500 officieren zijn die de camera's dragen.

Terwijl de jaarlijkse kosten ongeveer $ 312.000 bedragen om minicamera's te hebben op patrouillebeambten die op straat werken, hopen stadsleiders en politieambtenaren uit te leggen hoe dit beleid de functionarissen, het publiek en het geld van de belastingbetaler op de lange termijn zal helpen beschermen.

Procedures voor wangedrag in Minneapolis hebben de afgelopen vijf jaar $ 8 miljoen gekost. Politieambtenaren denken dat dit aantal zal afnemen door het gebruik van lichaam cams en dat het hun officieren ook zal beschermen tegen lichtzinnige klachten over slecht gedrag.