Niemand kan zich herinneren dat een openbare veiligheidswerker thuis gewond of gedood werd omdat iemand met een wrok toegang had tot openbare gegevens om zijn of haar adres op te zoeken.

Toch blijven staatswetgevers proberen om toe te voegen aan de lijst van openbare werknemers wier thuisadres niet vrijgegeven kan worden aan het publiek.

De huisadressen van federale politieagenten en reclasseringsambtenaren zouden worden afgeschermd tegen vrijlating onder afzonderlijke rekeningen die in het Huis van afgevaardigden in Ohio aanhangig zijn.

Omdat de beweging voor het beschermen van de privacy van openbare veiligheidswerkers ongeveer zes jaar geleden begon, heeft Ohio een groeiend aantal samengesteld waarvan de persoonlijke informatie niet aan het publiek zal worden overgedragen. De lijst bevat politieagenten, parole officers, assistent-aanklagers, gevangenispersoneel, jeugdwerkers, brandweerlieden, medische hulpdiensten, medewerkers van kinderdiensten en Bureau voor strafrechtelijke recherche.

Bron: Randy Ludlow voor de uitzending The Columbus via Police One.