In het licht van de opbouw van wapens in de afgelopen twee decennia, vreest Taiwan dat China tegen 2020 kan binnendringen, zelfs met geallieerde steun in de verdediging van het eiland.

De Chinese militaire uitgaven zijn de afgelopen 20 jaar omhooggeschoten en de Chinese capaciteit voor wapenonderzoek en -productie was sterk toegenomen.